Enginyeria / Projectes
Legalitzacions nous projectes
 

A PROCAMBER som plenament conscients dels inconvenients que genera la documentació a realitzar i tramitar en els diversos organismes oficials.


Per aquest motiu els assessorem en la correcta aplicació de la normativa vigent, li generem la documentació necessària per dur a terme el seu projecte i confeccionem el pla de legalització de la seva instal·lació una vegada s'ha assolit.
PROCAMBER té certificats com a Instal·ladora Autoritzada de :

 • Aparells a Pressió (EIP-2).
 • Gas (REIG-A)
 • Inst. Térmiques en Edificis (REITE).
 • Electricitat (REIE).

 Descàrrega RD 2060/2008 Reglament d'Aparells a Pressió

Direcció Projectes
 

A la nostra empresa sabem de la importància que té la coordinació de totes les activitats d'una construcció industrial, per aquest motiu ens ocupem d'oferir-li un servei de qualitat al nivell de les seves instal·lacions desitjant realitzar una construcció eficient, assolir la inexistència de temps d'espera i garantir en tot moment el correcte desenvolupament del Projecte.

A grans trets el treball que realitzarem per vosté consisteix en :

 • Definició de les etapes de construcció i propostas de "timmings"
 • Valoració de les hores/operari necessàries per a la consecució dels objectius del projecte.
 • Gestió en l'entrega de materials en obra. Es realitza un seguiment precís dels diferents proveïdors.
 • Realització de les proves mecàniques i hidraúliques necessàries.

Aquest control i supervisió tantmateix, garantitza la Seguretat de tot el personal de l'obra, evitant insterferències entre industrials, etc.

 Prevenció Riscos Laborals
 

El compromís de PROCAMBER amb la Seguretat i la Salut en el Treball dels seus empleats comporta l'elaboració d'un Sistema de Prevenció de Riscos Laborals que permeti controlar els riscos i millorar contínuament. En resposta a la normativa, PROCAMBER ha desenvolupat una sistemàtica de treball basada en les seves necessitats i la declaració de principis efectuada en el seu dia.

COMPROMISOS DE PROCAMBER: 

 • Declaració de principis. 
 • Política preventiva i organització. 
 • Avaluació de riscos i planificació.

El nostre objectiu és que tot el nostre personal participi en la millora de les condicions de Seguretat i Higiene en el treball i garantir la Salut dels nostres empleats. Per això s'han creat procediments específics: 

 • Formació preventiva: Pla Anual de Formació. 
 • Informació preventiva: Procediment de contractació, Manual del Treballador i Fitxes de Seguretat. 
 • Participació: Qüestionari anual en material preventiva subjecte al procediment de EDD.

PROCAMBER disposa d'encarregats de Seguretat en obra, d'un Servei de Prevenció Aliè a l'empresa i d'un responsable del Sistema Preventiu. Tots ells treballen per tal d'assegurar la Seguretat i Salut de tots els integrants de la plantilla.Disseny
 

Li oferim l'ajuda necessària per al disseny i desenvolupament del seu projecte.

Disposem d'un departament tècnic que possem a la seva disposició per dur a terme des de la idea inicial fins a la conclusió de l'últim detall del projecte, des de la gestió de les compres industrials, aplicant un rigorós control de qualitat, fins al seguiment constructiu dels mateixos.

 Qualitat
 

Li oferim l'ajuda necessària per al disseny i desenvolupament del seu projecte.

 

A la nostra empresa sabem de la importància que té la feina ben feta i d'alta qualitat i és per això que les nostres actuacions van encaminades a això.

 

La direcció de PROCAMBER es compromet a crear, implantar i mantenir un sistema integrat en l'estructura que asseguri que la qualitat és present en tots els esforços de disseny, producció, comercialització i prestació dels productes i serveis.

 

Per assegurar la Qualitat del nostre producte final no acceptem comandes que superin la nostra capacitat productiva, que estiguin fora del nostre abast o que simplement no podem assegurar i supervisar com tenim per norma.

 Descàrrega Homologacions Procesos de soldadura

Consultoria Seguretat
 

Consultoria de Seguretat en Instal.lacions Industrials:

 • L'informem sobre els reglaments / normativa, documentació i inspeccions periòdiques que ha de tenir la Indústria a les seves instal.lacions.
 • Li realitzem Auditoria tècnica per a l'elaboració d'informe / Memòria de la situació actual de les instal.lacions afectades per reglaments / normatives.
 • Li estudiem les necessitats específiques, recopilem la documentació necessària, confeccionem el projecte o memòria.
 • Li fem la tramitació amb els organismes oficials per aconseguir les actes i legalització dels equips i / o instal.lacions que siguin necessaris.
 • Executem els treballs necessaris per a omplir les actes d'autorització i superar favorablement les inspeccions prescriptives.

 Legalitzacions instal·lacions existents
 

Atès que disposem de:

 • Àmplia experiència en el sector industrial.
 • Vasts coneixements tècnic legals.
 • Coneixement de les necessitats de les empreses.
 • I en molts casos coneixem les seves instal.lacions.

Podem oferir un servei integral d'actualització i posada al dia de les instal.lacions afectades per reglaments específics, per mitjà de:

 • Anàlisi de necessitats específiques.
 • Recomanació de solucions tècniques i legals.
 • Recopilació de la documentació necessària
 • Preparació de la memòria i / o projecte Tramitació davant els organismes oficials Preparació dels equips i instal.lacions per efectuar les reglamentàries inspeccions periòdiques
 • Coordinació de l'execució de l'obra amb OCA.


Dossier Informatiu Activitats


Avda. Principal, 43-C - Pol. Ind. Can Clapers 08181 - Sentmenat (Barna) - Tel. +34.937.464.066 Fax +34.937.113.015